Når «god tur» ikke bare er ønsketenkning

Passagerpulsen

En passasjer er også en forbruker. Derfor jobber TÆNK - Passagerpulsen hele tiden med å gi deg en best mulig opplevelse når du bruker kollektivtransport i Danmark. Dette gjør de ved hjelp av et stort passasjerpanel opprettet i SurveyXact, men også med såkalte passasjeragenter. Agentene har blant annet besøkt danske jernbanestasjoner for å undersøke om kollektivtransportselskapene informerer godt nok om reisetidsgarantiene sine. 

I den forbindelse brukte agentene SurveyXacts funksjon for offline datainnsamling, slik at de også kunne jobbe på mindre jernbanestasjoner langt unna offentlig tilgjengelige trådløse datanettverk. Dataene som ble samlet inn, er siden brukt i dialogen med politikere og kollektivtransportselskaper, samt i reklamesammenheng for å sette fokus på dine vilkår som bruker av kollektivtransport i Danmark.

Passagerpulsen bruker blant annet:

  • Offline-app til bruk uten internettforbindelse
  • Integrert panelmodul med egne paneldeltakere
  • Egenutviklet design til undersøkelser

 

Mer informasjon:

Hvis du vil vite mer om Passagerpulsens bruk av SurveyXact, er det bare å ringe oss på + 47 47 46 14 95.