Rådgivning og konsulentvirksomhet

Er du rådgiver eller konsulent? SurveyXact er et profesjonelt, fleksibelt og lisensbasert spørreskjemasystem som du kan bruke til alle typer kunnskapsinnsamling.

Bruk SurveyXact til for eksempel:

 • kundetilfredshetsundersøkelser
 • image- og kjennskapsundersøkelser
 • medarbeiderundersøkelser
 • arbeidsplassvurderinger (APV)
 • bruker- og medlemsundersøkelser
 • innbyggerundersøkelser
 • undervisningsevalueringer
 • kursevalueringer
 • panelundersøkelser
 • holdningsundersøkelser
 • hjemmesideundersøkelser
 • påmelding og registrering