Slik gjør du deg klar til din første undersøkelse

Før du sender ut din første undersøkelse, er det flere ting du med fordel kan gjøre. Her er seks punkter som hjelper deg med å oppnå en god undersøkelse med høy svarprosent og anvendelige data.

Hvis du skal sende ut din første undersøkelse, er det enkelte ting du bør tenke over før du går i gang. Det trenger ikke å være noen heksekunst å sende ut en undersøkelse. Litt kunnskap om kunder og brukere er alltid bedre enn ingen kunnskap. Likevel er det viktig at svarene du får gir deg et reelt bilde av det du vil vite mer om. Her er fem punkter som hjelper deg med å oppnå en god undersøkelse med høy svarprosent og anvendelige resultater.

1. Identifiser respondentene
For å få relevante svar på spørreundersøkelsen din, må du forsikre deg om at du spør de rette personene. Gjør det nødvendige forarbeidet så du er sikker på at de du spør vet noe om det du spør om. Når du vet hvem du skal spørre, kan du velge den rette måten å kontakte dem på. For de fleste målgrupper har du flere måter og kanaler å velge mellom, så det gjelder å velge de kanalene som gjør det lettest å treffe respondentene. Bruk gjerne flere kanaler, om mulig.

2. Finn ut hva du vil vite
Før du begynner å velge spørsmål, må du finne ut hva undersøkelsen skal gjøre dere i stand til. Hva er det helt konkret dere trenger å vite? Hvilke konklusjoner ønsker dere å komme frem til? Hvis det er flere interessenter som skal bruke resultatene fra undersøkelsen, er det viktig at du sørger for at alle er enige om formålet med den, før dere utarbeider spørsmålene og selve undersøkelsen. Når alle er enige om formålet, er det enklere å formulere spørsmålene og gjøre dem korte og presise.

3. Still bare spørsmål om det du vil vite
Når dere først skal sende ut en undersøkelse til kunder eller brukere, kan det være fristende å ta med et par spørsmål som ligger utenfor undersøkelsen primære formål. Vårt råd er å la det være. De ekstra spørsmålene er bare fyll, og jo flere spørsmål respondentene skal gjennom, desto vanskeligere er det å få dem til å gi en fullgod besvarelse. Dette gjelder særlig hvis respondentene opplever noen av spørsmålene som irrelevante. De beste undersøkelsene er dem som skjærer til beinet og bare stiller spørsmål som bidrar til undersøkelsens overordnede formål.

4. Spør bare om ting som kan forandres
Når du stiller spørsmål til en kunde eller bruker, skaper du samtidig en forventning om at du kan forandre det du spør om. Hvis du for eksempel spør om hvor tilfreds en kunde er med butikkens åpningstider, kan du gå ut fra at en kunde som ikke er fornøyd med åpningstidene forventer at du kan forandre dem. Hvorfor skulle du ellers spørre? Hvis du ikke kan forandre det du gjerne vil spørre om bør du la være å spørre.

5. Sørg for å få de riktige rapportene
God rapportering er avgjørende for vellykkede undersøkelser. For å kunne reagere på den kunnskapen som undersøkelsen gir dere, må dere sørge for å behandle dataene riktig og gjøre om tallene til anvendelig kunnskap for hele organisasjonen. Allerede før du setter opp undersøkelsen kan det være en fordel å tenke gjennom følgende punkter:

  • Hvem skal ha tilgang til dataene undersøkelsen genererer?
  • Kan du bearbeide dataene som du vil, og gjøre ulike deler av undersøkelsen tilgjengelig for de delene av organisasjonen som skal bruke resultatene?
  • Hvordan skal resultatene presenteres? Kan systemet ditt gjøre data tilgjengelig på en forståelig måte, uten at du må gjøre alt arbeidet selv? 
  • Noen vil gjerne ha de tørre tallene, mens andre foretrekker en visuell presentasjon. Velg det som passer for mottakerne.

Rådfør deg med oss før din første undersøkelse
Vi gir deg gjerne råd om din første undersøkelse. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan jobbe med evalueringer og undersøkelser, er det bare å ringe oss på +47 47 46 14 94.

Du er også velkommen til et av kursene våre om bruk av spørreskjemaer og metode. Vi har kurs til både nybegynnere og erfarne målingsadministratorer, der vi ser på arbeidet før, under og etter din neste undersøkelse.

Les mer om våre kurs her