Vi vil bare ha en løsning som kan brukes til alt mulig…

Universitet i Agder og Københavns Universitet

Universitet i Agder og Københavns Universitet er eksempler på høyere utdanningsinstitusjoner som bruker SurveyXact. Felles for dem er at de har et veldig stort antall brukere – bare på Københavns Universitet er det nesten 4000 unike brukere av SurveyXact.

Samtidig har disse brukerne svært forskjellige behov: Noen av dem er studenter som skal bruke en begrenset datamengde i en oppgave. Andre er forskere som skal håndtere enorme datamengder over flere år, mens atter andre er administrative medarbeidere som ønsker å måle tilfredsheten med alt fra kurs i moralfilosofi til kvaliteten på kantinematen.

Måten universitetene bruker SurveyXact på, er med andre ord det endelige beviset på systemets fleksibilitet.

Universitetene bruker blant annet:

  • Oppbygging av komplekse spørsmålstyper til forskningsformål
  • Utsendelse av invitasjoner per SMS
  • Felles pålogging ved hjelp av FEIDE

Mer informasjon:

Hvis du vil vite mer om hvordan universitetene bruker SurveyXact, er det bare å ringe oss på + 47 47 46 14 95.