Påmelding til kurs i SurveyXact

Informasjon om kurs i SurveyXact

Tid:

Kursene holdes fra kl. 08.30 til 12.00 hvis ikke annet er oppgitt.

Gjennomføring:

Kursene avholdes digitalt via Teams hvis ikke annet er oppgitt.

Pris:

Deltagergebyr: NOK 2.500,- eks. mva. pr. deltager.

Det gode spørreskjema: NOK 3.500,- eks. mva. pr. deltager.

Påmelding er bindende og beløpet refunderes ikke ved uteblivelse.

Introduksjon til SurveyXact (kl. 08.30-12.00)

 • Tirsdag 23. mai 2023
 • Tirsdag 13. juni 2023
 • Tirsdag 15. august 2023
 • Tirsdag 12. september 2023
 • Tirsdag 10. oktober 2023
 • Tirsdag 14. november 2023
 • Tirsdag 5. desember 2023

Fordypning i oppsett og distribusjon (kl. 08.30-12.00):

 • Tirsdag 20. juni 2023
 • Torsdag 19. oktober 2023
 • Torsdag 14. desember 2023

Analyse og rapportering med SurveyXact (kl. 08.30-12.00):

 • Onsdag 14. juni 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Tirsdag 12. desember 2023

Det gode spørreskjema (kl. 09.00-14.30):

 • Torsdag 1. juni 2023
 • Torsdag 7. desember 2023