Påmelding til kurs i SurveyXact

Informasjon om kurs i SurveyXact

Tid:

Kursene holdes fra kl. 08.30 til 12.00 hvis ikke annet er oppgitt.

Sted:

Kursene avholdes digitalt via Teams

Pris:

Deltagergebyr: NOK 2.500,- eks. mva. pr. deltager.

Det gode spørreskjema: NOK 3.500,- eks. mva. pr. deltager.

Påmelding er bindende og beløpet refunderes ikke ved uteblivelse.

Øvrig:

Deltagerne stiller selv med bærbar pc.

 

Introduksjon til SurveyXact (kl. 08.30-12.00)

  • Torsdag 18. august 2022
  • Tirsdag 13. september 2022
  • Tirsdag 11. oktober 2022
  • Torsdag 17. november 2022
  • Tirsdag 6. desember 2022

Avansert bruk av SurveyXact (kl. 09.00-12.00):

  • Torsdag 20. oktober 2022
  • Torsdag 15. desember 2022

Analyse og rapportering med SurveyXact (kl. 08.30-12.00):

  • Torsdag 13. oktober 2022
  • Torsdag 8. desember 2022

Det gode spørreskjema (kl. 09.00-14.30):

  • Torsdag 1. desember 2022