PeopleXact

Få prisen på den riktige PeopleXact-løsningen for din organisasjon

 

Vi er alltid klare til å hjelpe. I de fleste tilfeller vil vi anbefale et møte hvor vi kan bli kjent med hverandre.

Når vi har et godt bilde av utfordringene du står overfor, utarbeider vi et tilbud med løsning, tidsplan, bemanning og pris.

Tlf: +47 47 46 14 95

Du kan kontakte oss på telefonnummeret ovenfor eller fylle ut skjemaet på denne siden.
Vi kontakter deg.