Du kan sette ut hele -

eller deler av arbeidet med din undersøkelse til våre konsulenter

Konsulentbistand

Vi i Rambøll og SurveyXact bistår daglig våre lisenskunder, i tillegg til kunder som ikke er brukere av våre løsninger, med oppgaver av større eller mindre omfang. For våre kunder betyr dette at de både sparer tid og får sine oppgaver løst sikkert og effektivt. 

Ønske om bistand kan komme av mer avanserte behov for oppsett av spørreskjema, eller kvalitetssikring og rådgivning i forbindelse med undersøkelser. Andre ganger strekker tiden rett og slett ikke til.

Da har Rambøll konsulenter som sitter klare for å hjelpe deg, og som du kan sette ut hele- eller deler av undersøkelsesprosessen til.

Som en etablert aktør i markedet for spørreundersøkelser har Rambøll solid erfaring med utforming av mange ulike typer spørreskjemaer. Rambølls konsulenter er kvalifiserte rådgivere innen spørreskjemametodikk, analyse og teknisk oppsett og gjennomføring av spørreundersøkelser. Du kan derfor regne med at dine behov vil bli løst effektivt, sikkert og med høy kvalitet.  

Konsulentbistand