Kundeundersøkelser

Innsikt i kundeopplevelser bidrar til å skape riktig utvikling av virksomheten

Kundeundersøkelser som bidrar til riktig utvikling

For å skape vekst er kunnskap om kundene dine avgjørende. Å vite hvilke behov og erfaringer kundene dine har, bidrar til å skape bedre rammer for god utvikling. Forståelse for kundene og engasjement for deres behov, både hos ledere og ansatte, er en forutsetning for å kunne levere kvalitet og verdi.

Derfor er det avgjørende at man gir kundene en sterk stemme i organisasjonen og gjør det naturlig å lytte til og forstå dem. Hva er viktig for dine kunder i deres situasjon? Hva verdsetter de med løsningene dine og hvorfor? Hvor opplever de deg sterkest? Det å utvikle relevante kundeundersøkelser, vil derfor være en viktig faktor for å ta vare på kundeforholdet – og jo mer nyansert og oppdatert kunnskap du har om kundene dine, jo sterkere står du.

Vi bruker vår kunnskap om markeader, teknologi og metode til å lage kundeundersøkelser som hjelper bedrifter med å skape verdier for sine kunder. Våre kunder velger å samarbeide med oss ​​hovedsakelig av tre grunner. Vi har omfattende metodisk kompetanse og forretningsforståelse. Vi er en del av et ingeniørselskap med 16 000 kolleger i 35 land, noe som gir oss inngående kunnskap om spesifikke industrier og bransjer. Og til slutt tilbyr vi IT-løsninger og IT-kompetanse som bidrar til å skape høy teknisk kvalitet og funksjonalitet på undersøkelsene og rapportene dine.

Vi kan både hjelpe deg med å skreddersy kundeundersøkelser av høy kvalitet, eller du kan bruke vårt funksjonelle og brukervennlige spørreskjemasystem SurveyXact til å sette opp dine helt egne. Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss på kontakt@surveyxact.no for å høre mer om hvordan Rambøll kan hjelpe deg med å bli bedre kjent med kundene dine.