Medarbeiderundersøkelser

Skap innsikt og positiv endring i organisasjonen din

Medarbeiderundersøkelser som øker engasjement og styrker medarbeideropplevelsen

De ansattes Employee Experience er av avgjørende betydning for både engasjement, produktivitet og lysten og motet til å overskride grenser og begrensninger. Medarbeideropplevelsen starter ved ansettelsen og slutter når man forlater organisasjonen igjen. Og hver dag er en gylden mulighet til å styrke engasjement, produktivitet, lyst og mot – eller svekke det.

 

Hos Rambøll lener vi oss på den brede definisjonen som ser «Medarbeideropplevelsen som summen av de oppfatninger ansatte har om sin interaksjon med organisasjonen de er ansatt i».

Alle erfaringer har derfor potensiell betydning i en medarbeiders organisasjonsliv, men 3 områder skiller seg ut: Strukturene og prosessene man jobber med, de fysiske omgivelsene og kulturen, samt organisasjonens evne til å skape rom for, involvere og integrere de ansattes følelser.

 

La Rambøll hjelpe deg med å avdekke dine ansattes Employee Experience med våre løsninger for medarbeiderundersøkelser. Vi kan rådgi deg om hvordan du bærer resultatet videre, slik at det kan engasjeres i dagliglivet - samtidig som du opprettholder oversikten. Få verktøyene til å engasjere ledelsen og ansatte ved å få de nødvendige handlingene på plass – både de åpenbare og de mer indirekte.