Ledelsesevalueringer

Ledelse skal oppfattes som et potensial. Hvis det utnyttes optimalt, kan god ledelse løfte hele virksomheten markant. Utilstrekkelig fokus på god ledelse kan derimot påvirke hele organisasjonen negativt. Med en 360 graders ledelsesevaluering fra Rambøll kan både den enkelte leder og ledergruppen som helhet bli mer bevisst på egne prestasjoner, og få innsikt i hva som skal til for å forbedre dem – til beste for hele virksomheten.

Kom hele veien rundt lederen

En nøyaktig lederevaluering krever at lederprestasjonen belyses fra alle relevante vinkler. I vår evaluering undersøker vi derfor hvordan den enkelte leder oppfattes blant medarbeiderne, ledere på samme nivå, i toppledelsen og av lederen selv. På den måten skaper vi fullt overblikk over lederens innsats, og dermed også hvilke områder som kan optimeres videre.

Det er ikke lederne vi undersøker. Det er virksomheten din

Ledelsesevaluering er ikke bare en test av den enkelte leder. Vi undersøker snarere hele virksomheten, der målet er å styrke bedriften gjennom (enda) bedre ledelse. Av samme grunn følger vi opp evalueringen med samlede rapporter for hele ledergruppen. Dette gir lederne et godt utgangspunkt for å realisere utviklingspotensialet sitt – både enkeltvis og som gruppe.