PeopleXact – Mål trivsel med profesjonelle medarbeiderundersøkelser

Styrk trivsel og skap bedre resultater

Når du måler arbeidsmiljøet og dine ansattes trivsel løpende, øker du arbeidslysten og skaper bedre resultater.

Med PeopleXact får du en løsning som hjelper din organisasjon med å skape engasjement blant de ansatte, utvikling og bedre resultater.

Med sitt brukervennlige grensesnitt forenkler PeopleXact arbeidet med engasjement- og medarbeiderundersøkelser og gir deg innsikt i organisasjonen ved hjelp av noen enkle steg. Du kan laste ned vår PDF om spørreskjema her.

Samtidig vil rapporteringen være konkret og handlingsorientert, noe som forenkler arbeidet med å omsette innsikt til resultater, slik at du kan holde på dine ansatte og sikre et godt arbeidsmiljø.

Du kan laste ned vår PDF som beskriver plattformen PeopleXact.

Et enkelt og brukervennlig system – bygget på forskning og solid erfaring

Vi vet at organisasjoner med engasjerte ansatte skaper fornøyde kunder og gode forretningsmessige resultater. Når du er engasjert, trives og har en god balanse i mellom arbeid og fritid, drives du av noe utover deg selv, og yter gjerne ekstra når det er nødvendig.

Med PeopleXact får du et gjennomtestet og velprøvd spørreskjemabatteri og en validert modell for medarbeiderundersøkelser og engasjementundersøkelser, som bygger på sentral forskning og Rambølls 20 år lange erfaring med HR-undersøkelser. Vi har bygget systemet basert på de faktorer som har stor betydning for engasjement og organisasjonens evne til å eksekvere og skape resultater.

Dette gir deg verdifull innsikt som vi har gjort det enkelt for deg og din organisasjon å handle på.

Mål engasjement, få resultater og skap endring

Endring skjer når du handler basert på data. Derfor har vi gjort den enkelt for deg å forstå medarbeiderundersøkelsens resultater, slik at du kan handle basert på dem.

Så snart din trivselsundersøkelse er besvart, kan du finne resultatene i den interaktive rapporteringsmodulen. PeopleXact vil fremheve områder der det bør legges en ekstra innsats, og gir konkrete forslag til hva du eller avdelingsleder kan gjøre for å øke arbeidsgleden i avdelingen.

En trivselsundersøkelse vil kun være verdifull dersom den blir fulgt opp. Derfor finner du velprøvde og effektive oppfølgingsverktøy i plattformen, som understøtter både virtuell og fysisk dialog.

Samtidig har du direkte tilgang til Rambølls eksperter i form av et kunnskapsunivers der vi har samlet vår erfaring med måling av ansattes engasjement.

PeopleXact gjør det enkelt for deg å treffe de riktige beslutningene.

Bruk PeopleXact til lovpålagte arbeidsmiljøundersøkelser

Lovpålagte arbeidsmiljøundersøkelser er virksomhetens redskap for å kartlegge det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet.

En systematisk innsats for et bedre arbeidsmiljø smitter ofte over på trivsel og bidrar til å sikre virksomhetens sosiale kapital. Med PeopleXact får du tilgang til et spørreskjema, slik at du kan opprette arbeidsmiljøundersøkelser i samme brukervennlige plattform som du benytter for dine andre HR-undersøkelser.

Full kontroll i undersøkelsene – kom i gang ved kun et par klikk

Vi har gjort det enkelt for dere å gjennomføre trivselsundersøkelser.

Når du skal gjennomføre din første undersøkelse i PeopleXact tar Rambøll seg av import av respondentopplysninger for organisasjonens ansatte, dermed er plattformen helt klar. Vi har gjort en rekke standardspørsmål klare for deg, men du kan også tilføye lokale, skreddersydde spørsmål som bidrar til å undersøkelse spesifikke aspekter ved deres arbeidsmiljø.

Ved et par klikk i systemet kan du velge hvilke ansatte som skal delta i undersøkelsen, og når den skal sendes ut. Du kan sende ut spørreskjema via lenke i en e-post, men også via SMS, slik at deres ansatte enkelt kan delta i undersøkelsen. Vi sikrer selvsagt at alle personsensitive opplysninger oppbevares i overenstemmelse med GDPR. Les mer om hvordan SurveyXact behandler personsensitive opplysninger her.

Basert på Rambølls erfaring med medarbeiderundersøkelser foreslår plattformen en tidsplan, som du kun trenger å godkjenne. Så er undersøkelsen i gang.

 

Med Rambøll i ryggen

Når du velger PeopleXact velger du også Rambøll. Det betyr at Rambølls konsulenter vil hjelpe deg med oppsett av systemet, og at du til enhver tid har tilgang på kvalifisert support og rådgivning. Det gjelder både ytterligere analyser og støtte i forbindelse med endringsprosesser.

PeopleXact er en enkel, brukervennlig og handlingsorientert plattform, som hjelper organisasjoner med å foreta riktige valg, og gjør det vanskelig å la være.

PeopleXact fås som en del av SurveyXact.

Videoer om PeopleXact

Analyse og resultater i engasjementundersøkelser.

 

Vi styrker engasjementet i din organisasjon