Automatisert datainnsamling i SurveyXact

Med programvare fra SurveyXact kan du automatisk overføre data fra eksempelvis CRM- eller ERP-system til SurveyXact. Dette betyr mindre manuelt arbeid og mer pålitelige data, ettersom du slipper å opprette nye respondenter manuelt i undersøkelsene. Ved å automatisere prosesser på denne måten kan du i stedet bruke ressursene på å skape verdier for organisasjonen basert på resultatene fra undersøkelsene.

Slik fungerer automatiseringen

API står for Application Programming Interface. REST er navnet på «språket» som SurveyXacts API benytter, en type kode som kan skape integrasjon mellom IT-systemer. På denne måten kan systemene automatisk utveksle informasjon ut fra kriterier som du har angitt. For eksempel kan en hendelse i lønnssystemet sende et varsel til SurveyXact om at det er opprettet en ny medarbeider. Deretter kan SurveyXact selv sørge for at den nye medarbeideren mottar spørsmål om oppstarten i den nye jobben etter en fast definert tid. Og når den nye medarbeideren har besvart spørsmålene kan du få svarene levert direkte tilbake i systemet ditt – uten at du trenger å gjøre noe.

Les hvordan Jyske Bank bruker SurveyXacts REST-API til å automatisere sine kundemålinger.