Visualiser din kunnskap med interaktive Dashboard.

En spørreundersøkelse kan gi deg uvurderlig kunnskap som kan føre til endringer i din organisasjon - dersom du kan dekode resultatene.

Uprioriterte data i omfattende Excel-ark eller lange rapporter kan ofte skape mer forvirring enn klarhet. Derfor kan du i SurveyXact få resultatene dine fremstilt i et oversiktlig Dashboard der data prioriteres og gjør deg i stand til å handle på din nye kunnskap.

 

Hva er et Dashboard?

Et Dashboard er et analyseverktøy som gir deg oversikt over de viktigste dataene dine. Med et Dashboard kan du presentere de viktigste dataene fra én undersøkelse, eventuelt inkludere flere datasett for å sammenligne resultater på tvers av undersøkelser. Dashboardet hjelper deg å formidle ditt budskap, og sørger for at du raskt får oversikt slik at du for eksempel kan rapportere nøkkeltall direkte til ledelsen.

Datavisualisering gir deg handlingsalternativer

Med noen få klikk kan du lage diagrammer, figurer og lister som visualiserer resultatene fra din undersøkelse i sanntid. Det dynamiske Dashboardet holder deg nemlig oppdatert kontinuerlig, slik at du kan se eventuelle utfordringer i sekundet de oppstår. Derfor er Dashboard ideelle for hendelsesbaserte undersøkelser. Dersom din bedrift presterer dårlig på kundetilfredshet, eller deres Net Promoter Score faller, kan du enkelt sporte utviklingen i ditt Dashboard og raskt ta grep før problemet utvikler seg.

Dashboard gjør deg i stand til å kontrollere dine nøkkeltall og bevare oversikten over dine KPI’er – det krever ikke at du er analyse- eller IT-ekspert. Se hvordan Dashboard fungerer i denne videoen:

 

 

Profesjonelt design bygget på en brukervennlig plattform

Effektene av et Dashboard kan måles etter designet. Måten du presenterer dine data på er avgjørende for om målgruppen forstår tallene dine. De fire grunnleggende elementene i et optimalt dashbord er; innhold, layout, farger og skrifttyper.

Du finner Dashboard under Presentasjon-fanen. SurveyXact gir deg tilgang til en rekke designforslag som alle har et profesjonelt utrykk og en layout som oppfyller alle visualiseringsbehov.

Du velger feltene dine selv, slik at du bare får data fra nøyaktig de spørsmålene du trenger. Med et enkelt klikk på et diagram kan du også folde ut datagrunnlaget og dykke ned i individuelle svar.

Du kan sette ditt personlige preg på designet med farger, fonter og logo etter eget ønske. Det brukervennlige designformatet gjør Dashboard til en åpenbar erstatning for klassiske presentasjonsverktøy som PowerPoint.

Del resultatene dine på en sikker måte og overhold GDPR

Du kan dele dine Dashboard med relevante interessenter. Hvis du for eksempel ønsker at alle dine ansatte skal få innsikt i dataene, kan du dele en lenke som gir direkte sikkert tilgang til resultatene dine. Det er videre mulig å tidsbegrense tilgangen via lenken. Dersom Dashboardet inneholder sensitive personopplysninger, kan du dele det med kun spesielt utvalgte brukere og dermed overholde GDPR

Har du spørsmål til mulighetene i SurveyXact? Du kan til enhver tid få hjelp og inspirasjon i vårt online kunnskapsunivers, samtidig som vår support sitter klare for å hjelpe deg ved behov.