Korteste vei til den viktigste kunnskapen

Det handler ikke bare om spørreskjemaer, det handler om å få relevante data på riktig tidspunkt. Med SurveyXact kan du analysere data med få tastetrykk. Systemet har en rekke funksjoner som får deg raskt i gang, og du har full kontroll over designet, slik at undersøkelsen din passer tematisk med tanke på logoer, skrifttyper og så videre. Hvis du har utarbeidet undersøkelsen din i et annet program, men ønsker å bruke SurveyXact i videre arbeid kan du enkelt importere dette til SurveyXact. Enklere blir det ikke!

 

Raskt og intuitivt

Hele SurveyXact er konstruert for å få deg raskest mulig i gang med et spørreskjema som bygger på gjennomtestede spørsmålstyper og sikrer deg det mest pålitelige resultatet. Du trenger ikke å være ekspert for å utarbeide en profesjonell undersøkelse, men hvis du bruker SurveyXact, er det gode muligheter for at du blir det.

 

Basert på Googles Material Design

Brukergrensesnittet i SurveyXact er basert på Googles standard for god og brukervennlig webdesign. Det intuitive og oversiktlige grensesnittet gjør at du kan bruke tiden på å stille spørsmål til respondentene - og ikke til systemet.

 

Det skal se riktig ut

Med SurveyXact kan du tilpasse alle deler av undersøkelsen din, slik at den fremstår med de rette logoene, fargene og skrifttypene, uavhengig av hvilken enhet brukeren åpner den på (smarttelefon, nettbrett, PC osv.). Alt samkjøres med organisasjonens visuelle identitet.