På riktig sted til rett tid

En god undersøkelse er en skreddersydd undersøkelse. Som bruker vil du oppleve at SurveyXact har flere effektive løsninger for å sikre en vellykket gjennomføring av spørreundersøkelser. Foretrekker du å samle inn svar per brev eller smarttelefon? Har du behov for å jobbe offline når du samler inn data? Skal undersøkelsen være anonym eller personlig? Du bestemmer, SurveyXact løser det.

 

Rett i lommen på respondentene

De fleste respondenter går rundt med et potensielt spørreskjema i lommen. I hvert fall når du bruker SurveyXact, som også er optimert til kunnskapsinnsamling via smarttelefoner. Dessuten er det mye enklere å nå de yngre målgruppene, hvis du gir dem en mulighet til å besvare undersøkelsene dine på den skjermen de bruker mest.

 

Offline? Ikke noe problem.

Dersom du utarbeider undersøkelsen din på et sted med dårlig eller ingen internettforbindelse, kan du jobbe offline i SurveyXact. Dette er en stor fordel i situasjoner hvor du skal gjøre intervjuer på gaten eller under arrangementer, hvor det erfaringsvis er kostbart eller krevende å finne stabile internettforbindelser.

 

Snarveien til kunnskap – opprett ditt eget panel med respondenter

Det å bli «smart i en fart» høres kanskje ut som en selvmotsigelse, men det er faktisk en mulighet hvis du oppretter ditt eget panel med respondenter. Da kan du samle inn relevant kunnskap raskere, ettersom respondentene allerede er klare til å svare. Samtidig får du større bakgrunnskunnskap om respondentene slik at du lett kan sette sammen det panelet som gir deg den ønskede kunnskapen.