Datasikkerhet

Den 25. mai 2018 trer EU sine nye personvernregler i kraft. Den nye reguleringen stiller strenge og svært skjerpede krav til alle som behandler persondata. Hos SurveyXact hilser vi de nye reglene velkomne da de gir oss en markant økning i beskyttelse av persondata, og dermed økt sikkerhet for alle innbyggere. Sanksjonene i de nye personvernreglene har også blitt skjerpet markant. Det kan nå gis bøter opp til 4% av den globale omsetningen til bedrifter som ikke overholder de nye reglene.

Vi gjør forarbeidet! Når den nye lovgivningen er på plass vil vi tilpasse vår databehandleravtale etter norsk lovgivning. Vi vil også tilpasse systemet slik at det tilfredsstiller lovgivningen. Du kan derfor føle deg trygg på at SurveyXact stiller alle krav når det gjelder sikring av persondata. Dermed kan du konsentrere deg om å samle inn den riktige kunnskapen med sikkerhet om at vi etterlever de nye regler til punkt og prikke.

 

Anonymitet er avgjørende

Full anonymitet er ofte en forutsetning for at respondentene vil delta i undersøkelsen din – ikke minst når det handler om sensitive opplysninger. SurveyXact er din garanti for profesjonell håndtering av anonymitet hver gang du gjennomfører en spørreundersøkelse. Det eneste du trenger å gjøre er å velge om undersøkelsen skal være anonym eller ikke, så tar SurveyXact seg av resten.

 

Du bestemmer hvem som skal ha tilgang til hva

Brukerne av SurveyXact kan deles inn i ulike nivåer. Det vil si at du kan gi enkelte brukere begrenset tilgang til SurveyXact, hvis undersøkelsen for eksempel omfatter fortrolig materiale som ikke alle skal ha innsyn i. Samtidig logger systemet all aktivitet, slik at du til enhver tid kan se hvem som har hentet ut hvilke opplysninger, og når.

 

Trygghet for sikkerheten

I Rambøll tar vi datasikkerheten i SurveyXact på alvor. Derfor har vi inngått en avtale med det anerkjente revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers som regelmessig gjennomfører kontroll av sikkerhetssystemet vårt. Derfor kan du alltid stole på at sikkerheten i våre systemer er førsteprioritet.

 

Tofaktorautentisering – dobbel sikkerhet

Med tofaktorautentisering kan du begrense tilgangen til dataene dine, for eksempel til bestemte IP-adresser. Dette fungerer som et ekstra sikkerhetstiltak i tillegg til de andre sikkerhetsprosedyrene i systemet. Den mest brukervennlige formen for tofaktorautentisering er en kode som brukeren mottar per SMS og taster inn sammen med passordet ved innlogging i systemet.