SMS-utsendelse i SurveyXact

Inviter respondenter til undersøkelser per SMS - direkte i SurveyXact

Send Invitasjon til Undersøkelser via SMS

Nå kan du invitere respondenter til undersøkelser via SMS - direkte i SurveyXact

Det betyr at du kan supplere eller erstatte dine e-postutsendelser med en SMS-invitasjon til respondentene. Du har med andre ord ytterligere en kanal til rådighet for å øke svarprosenten eller nå nye målgrupper.

SMS-utsendelser fungerer på nesten samme måte som utsendelse via e-post, og inneholder den samme lenken du finner i dagens e-postmaler. For å bruke denne funksjonen trenger du bare mobilnummer til respondentene, i tillegg til tilstrekkelig antall disponible SMS-poeng.  

Slik gjør du:

  • Lag en undersøkelse i SurveyXact og opprett dine respondenter med SMS som distribusjonsform
  • Bestill SMS-poeng gjennom å fylle ut kontaktskjemaet under og avvent bekreftelse per e-post
  • Lag en mal for SMS'en og send meldingene til respondentene du ønsker

 

 

Merk:

SMS beregnes av per påbegynte 160 tegn. En SMS-poeng er 160 tegn, og en SMS på 200 tegn vil med andre ord koste 2 SMS-poeng å sende. I SurveyXact kan du se et estimat på hvor mange SMS-poeng som vil brukes i utsendelsen din.

SMS-poengen kan benyttes i ulike undersøkelser

Dine SMS-poeng blir tilgjengelige i mappen som undersøkelsen du angir i kontaktskjemaet under ligger i. Du kan derfor reservere SMS-poeng til din undersøkelse. Dersom du kjøper flere SMS-poeng enn du har bruk for her og nå, kan du velge å frigi poeng til mappen som undersøkelsen ligger i. Resterende poeng overføres til andre undersøkelser inntil de er brukt opp. 

Noen velger derfor å bestille et større antall SMS-poeng som benyttes av alle brukere i organisasjonen. 

**Leveringsbetingelser for SMS:

Disse tilleggsvilkår til din SurveyXact-lisensavtale må aksepteres dersom du ønsker å anvende SMS-funksjonaliteten vår: SMS-funksjonaliteten er kun tilgjengelig for virksomheter/organisasjoner med et gyldig organisasjonsnummer og aktiv SurveyXact-lisens. Vilkårene i denne lisensavtalen gjelder også for SMS-funksjonen, som er en tilleggsfunksjon til SurveyXact. Ved betaling i henhold til prislisten får du rett til å sende ut et tilsvarende antall SMS gjennom SurveyXact. Hver SurveyXact-lisensavtale får en konto hvor betalte og ubrukte SMS oppføres. Rambøll kan si opp SMS-funksjonaliteten med ett års varsel. Man kan ikke flytte SMS mellom lisensavtaler. Ubrukte SMS bortfaller og refunderes ikke dersom lisensavtalen eller SMS-funksjonaliteten opphører – uansett årsak til opphøret. SurveyXact benytter Compaya A/S (CVR: 31375428, Adress: Palægade 4, 2. tv.1261 København K, Denmark) som underleverandør til utsendelse av SMS'er. Ved å benytte SMS-funksjonen i SurveyXact aksepteres det at persondata i forbindelse med SMS-distribusjonen slettes etter senest 12 måneder. 

 

Bestill SMS-poeng

 

SMS-Pakker

SMS-poeng:      3.000 stk.
Pris per poeng:   1 krone eks. mva.

Samlet pris:        NOK 3.000,- eks. mva.

 

SMS-poeng:      5.000 stk.
Pris per poeng:  80 øre eks. mva.

Samlet pris:        NOK 4.000,- eks. mva.

 

SMS-poeng:      10.000 stk.
Pris per poeng:   70 øre eks. mva.

Samlet pris:        NOK 7.000,- eks. mva.

 

Trenger du flere SMS-poeng? Fyll ut kontaktskjemaet til venstre, så ringer vi deg opp så raskt som mulig.