Nyttig informasjon til studenter

Hvis du har tilgang til SurveyXact via studiestedet ditt, kan du her finne svar på ofte stilte spørsmål og en rekke selvhjelps-materiale.

Vi hjelper deg godt i gang med SurveyXact

Brukerstøtte

Som student har du ikke tilgang til SurveyXacts support, men vi har laget mange guider som hjelper deg gjennom både grunnleggende og avanserte funksjoner i systemet. 

Du trenger ingen forhåndskunnskap for å gå i gang med SurveyXact. Via hjemmesiden vår har du tilgang til en nettbasert brukermanual for hele systemet som enkelt kan brukes som oppslagsverk via søkefunksjonen. I tillegg har vi en rekke supportartikler og videoguider som grundig gjennomgår de viktigste funksjonene i systemet. Du kan derfor lære om systemets grunnleggende funksjoner, de mer avanserte funksjonene og mulighetene som finnes i rapporteringsverktøyet via hjemmesiden vår. 

Se våre supportartikler, videoguider eller brukerhåndbok for brukerstøtte.

5 gode grunner til å bruke SurveyXact

  • Systemet er nettbasert og krever ikke at du laster ned et program
  • Veldig brukervennlig
  • Tilgang til en avansert spørreskjemaredigering, som gjør det mulig å jobbe med mer komplekse oppsett.
  • Mulig å generere en resultatrapport for de innsamlede dataene ved ett klikk.
  • Enkelt å eksportere data til for eksempel SPSS, Excel, PowerPoint, etc.

STUDENTER - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

1. Har jeg som student tilgang til support?

Som student har du ikke tilgang til SurveyXacts support, men vi har laget mange guider som hjelper deg gjennom både grunnleggende og avanserte funksjoner i systemet. 

Se våre supportartikler, videoguider eller brukerhåndbok for brukerstøtte.

I tillegg har de fleste utdanningsinstitusjoner en intern støtteenhet eller en analysegruppe i administrasjonen som håndterer henvendelser om brukerstyring eller spørsmål om teknisk oppsett av spørreskjema og rapporter. Noen utdannelsesinstitusjoner holder også kurs i SurveyXact. Ta kontakt med administrasjonen ved ditt studiested eller undersøk mulighetene via skolens hjemmeside.

 

2. Kan jeg dele tilgang til en undersøkelse med en medstudent?

I SurveyXact kan du enkelt å dele undersøkelsene og rapportene dine med andre studenter fra samme utdanningsinstitusjon som du er tilknyttet.

Få en detaljert oversikt over tilgangsstyring i supportartikkelen eller videoguiden vår om temaet.

Se flere videoguider og supportartikler her.

3. Kan jeg overføre en undersøkelse til en annen bruker?

På samme måte som du kan tildele tilgang til andre SurveyXact-brukere, kan en administratorrettighet også overføres fra en bruker til en annen. Bare målingsadministrator/eier, eller en organisasjonsleder, kan endre administrator for en måling.

Du følger omtrent samme fremgangsmåte som under punktet "2. Kan jeg dele tilgang til en undersøkelse med en medstudent?"

I stedet for å være på fanen "Undersøkelser", må du være under fanen "Brukere"

Trykk på de tre prikkene ved siden av den aktuelle målingen og velg "Endre administrator"

4. Hva er mine forpliktelser i henhold til GDPR?

Etter at GDPR trådte i kraft i mai 2018, er det mange nye regler som er viktige å forholde seg til.

Det er f.eks. svært viktig at du er klar over at brukeren din i SurveyXact er personlig og at andre ikke kan låne den. Dersom du ønsker å dele målingen din med en annen student, kan du lese mer under punkt 2. Dersom en respondent ønsker å gjøre det, er du forpliktet til å slette vedkommendes personopplysninger fra undersøkelsen din. Lær mer om anonymisering av persondata i denne videoguiden eller i denne supportartikkelen.

Les mer om hvordan vi forholder oss til GDPR her