Videoguider

Her kan du blant annet få hjelp til opprettelse av spørreskjemaer, aktiveringer og brukerstyring i SurveyXact

1. Brukerstyring

I denne videoen guider vi deg gjennom brukerstyring og brukerroller i SurveyXact. Vi gir en gjennomgang av "Brukere"-fanen og viser blant annet hvordan du fordeler ulike rettigheter i organisasjonen, samt hvordan man kan tildele tilganger til flere undersøkelser samtidig.

2. Kom godt i gang med din første undersøkelse

Som tittelen tilsier, hjelper denne videoen deg godt i gang med din første undersøkelse. Her får du oversikt over de tre fanene i SurveyXact – Spørreskjema, Datainnsamling og Analyse, samt hvordan man oppretter en undersøkelse og gir andre brukere tilgang til undersøkelser.

3. Opprettelse av spørreskjema

Denne videoen guider deg gjennom opprettelsen av selve spørreskjema, og viser en rekke av funksjonene og mulighetene som finnes i SurveyXact – blant annet spørsmålstyper og valideringsregler.

4. Bakgrunnsskjema

I denne videoen viser vi hvordan man oppretter spørsmål i bakgrunnsskjema i SurveyXact. De spørsmål du oppretter i bakgrunnsskjema kan ha stor betydning for etterfølgende analyse av innsamlede svar i en undersøkelse.

5. Aktiveringer

I denne videoen får du en gjennomgang av hvordan man jobber med funksjonen "aktiveringer" i SurveyXact. Vi viser hvordan du lager "stier" i spørreskjema ved å skjule/vise spesifikke spørsmål for bestemte respondenter, og sender respondenter som besvarer samme skjema i ulike retninger – på bakgrunn av hva de har svart.

Tips: Aktiveringer kan også lages på bakgrunn av data som er importert i bakgrunnsskjema.

6. Selvopprettelse

Selvopprettelse brukes dersom man ikke har informasjon som e-post, telefonnummer eller adresse på sine respondenter på forhånd. Respondentene oppretter seg selv når de svarer på spørreskjema. Denne videoen viser hvordan man aktiverer selvopprettelse for datainnsamling.

7. Opprettelse av respondenter

I denne videoen viser vi hvordan respondenter opprettes under fanen "Datainnsamling", dersom man eksempelvis ikke benytter selvopprettelseslenke. Du får en kort gjennomgang av de ulike distribusjonskanalene, samt import av respondenter via CSV-fil. Ved å importere dine respondenter kan du velge hvilken bakgrunnsinformasjon du ønsker å importere for dine respondenter på forhånd. Denne informasjonen opprettes som spørsmål i bakgrunnsskjema før importen.

8. Utsendelse via e-post

I denne videoen gjennomgår vi utsendelse av spørreskjemaer. Du får en gjennomgang av de ulike e-postmalene, samt hvordan man velger hvilke respondenter spørreskjema skal sendes til. Videre viser vi hvordan utsendelser kan automatiseres ved oppsett av en tidsplan – dette viser vi mot slutten av videoen.

9. Anonymisering av persondata

I denne videoen gir vi en gjennomgang av hvordan man med funksjonen "anonymiser" i datainnsamlingsmodulen kan slette persondata fra en undersøkelse. Denne funksjonen er spesielt relevant med hensyn til å overholde kravene i GDPR, og er spesielt viktig i de tilfeller der en respondent ønsker å få sine data slettet etter undersøkelsen er gjennomført. Når man bruker anonymiser-funksjonen er det ikke lenger mulig å koble svar til spesifikke respondenter.